Hệ thống quản lý & chính sách chất lượng

Ngày đăng: 08-07-2016


Hệ thống quản lý

Với phương châm đặt trọng tâm của công tác quản lý vào con người, các nhân viên của TCV được hòan tòan chủ động trong việc đề ra và thực hiện các hoạt động của mình theo định hướng chung của Công ty mà qua đó năng lực của mỗi cá nhân được phát huy và xác nhận. Quản lý mục tiêu (MBO) là hệ thống quản lý được áp dụng tại TCV theo phương châm này.

Chính sách chất lượng

Chất lượng sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của Công Ty. Do đó để đảm bảo độ tin cậy cho sản phẩm, tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng đều được kiểm soát nhờ vào hệ thống kiểm tra chất lượng (QM), hệ thống nghiên cứu đổi mới và chuẩn hóa các công đọan. Nhờ vậy, sản phẩm của TCV đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các tiêu chuẩn Quốc tế như IEC, JIS,KS, UL… và được Trung tâm đo lường chất lượng KV3 cấp chứng nhận hoàn thành các thử nghiệm điển hình. Ngoài ra, việc Tổ chức DNV (DET NORSKE VERITAS) - Hà Lan cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 cho sản phẩm cáp viễn thông của Công ty vào năm 2006 và sản phẩm cáp điện vào năm 2007 đã chứng minh sự công nhận Quốc tế đối với chất lượng của TCV.

Các tiêu chuẩn áp dụng

Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo các tiêu chuẩn TCVN, IEC, JIS và KS. Ngoài ra TCV sẵn sàng cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Tags: